Publicacions

Treball de Final de Carrera

La situació professional de les dones periodistes: Les desigualtats de gènere en la professió